piatok, mája 20, 2022

       Kto hľadá nájde ...

              aj pre Vás nájdeme to najlepšie riešenie

Nami ponúkané riešenia

 

Dali sme hlavy dokopy a vymysleli pre Vás rad ucelených riešení, ktoré na seba nenechajú dlho čakať a okamžite prinesú želané ovocie. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá a preto sme všetky riešenia postavili na trojkrokovej filozofii.

Krok za krokom a ste v očakávanom cieli

Aby sme mohli ručiť za funkčnosť a prínos našich riešení, museli sme vyvinúť vhodný koncept pre dosiahnutie ich cieľov. Našou hybnou silou je uspokojenie všetkých Vašich potrieb, a preto vznikla myšlienka trojkrokovej filozofie. Prvým krokom je hľadanie a spoznávanie – ANALÝZA, druhým stanovenie cieľov spolu s návodom ich dosiahnutia – NÁVRH a tretím finálnym je dosahovanie vytýčených cieľov - IMPLEMENTÁCIA.

 

Analýza, návrh a implementácia sú tri malé kroky pre nás, ale veľký skok pre Vašu firmu.

 

Analýza súčasného stavu

Analýza súčasného stavu je náš prvý a zároveň základný krok individuálneho prístupu k Vám. V tomto kroku sa vzájomne spoznáme a odhalíme možné technické a technologické nedostatky Vášho podnikania.

Návrh informačno-komunikačného riešenia

Cieľom nášho druhého kroku je Vám na mieru ušiť optimálne informačno-komunikačné riešenie, ktoré zaručene zefektívni Vaše súčasné prevádzkové procesy.

Implementácia riešenia

Našim precíznym plánovaním a spätnou kontrolou jednotlivých krokov realizácie zabezpečíme implementáciu zvoleného riešenia do Vášho podnikania bez narušenia súčasných prevádzkových procesov, a tým pre Vás dosiahneme maximálny komfort a úžitok.

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

01.12.2015 8:00

S radosťou Vám oznamujeme, že od 01.01.2016 sa náš office presťahuje na novú adresu - CityAréna (administratívna budova), Športová ulica, Trnava

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2022 CellQoS, a.s.