piatok, mája 20, 2022

       Skutky nás predchádzajú ...

              presvedčte sa, stanovený cieľ spoločne dosiahneme

Naše referencie

 

Našim poslaním je svedomito pracovať pre nášich zákazníkov tak, aby sme vytvárali dlhodobé partnerstvá vzájomej spolupráce. Riadime sa mottom: "Za nás hovoria naše skutky", a preto Vám chceme predstaviť našich zákazníkov, ako aj priblížiť realizáciu úspešných projektov.

Naši najvýznamnejší zákazníci:

 • ŽOS Trnava, a.s.
 • ŽOS Zvolen, a.s.
 • Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Fremach Trnava, s.r.o.
 • Euro MAX Slovakia, a.s.
 • Termomont, s.r.o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o.
 • DEMI šport, s.r.o.

Ďalší zákazníci, ktorých spoluprácu si vážime:  

 • Aircatering, s.r.o.
 • Albit, s.r.o.
 • Dopress, s.r.o.
 • Empiria Consult, a.s.
 • Fakultná nemocnica Trnava, a.s.
 • Letisko M.R. Štefánika - airport Bratislava, a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s.
 • Novartis Slovakia, s.r.o.
 • PN Invest, a.s.
 • PT Group, s.r.o.
 • Rimpona Slovensko, s.r.o.
 • Stapro Slovensko, s.r.o.
 • Vip Wings, s.r.o.
 • VR Jet, a.s.
 • YMS, a.s.

 

Niektoré naše úspešne realizované projekty

 

Znižujeme náklady na tlač dokumentov
Robí nám radosť, keď vieme ponúknuť hotové riešenie, ktoré okamžite zníži časť prevádzkových nákladov. Centralizovaná tlač je jedným z riešení, ktoré umožňuje aktívne sledovať a spravovať celu tlačovú infraštruktúru s komplexným prehľadom o tlačových nákladoch.

                                                                                                                                                  Viac informácií

Multimédiá v mestskej hromadnej doprave
Do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy sme vniesli nový informačný kanál, ktorý umožňuje prinášať nové informácie pre cestujúcich a zároveň prezentovať reklamnú inzerciu. Vyvinuli sme koncept multimediálneho kiosku, ktorý sa stáva kompaktnou súčasťou  štandardného vybavenia mestského hromadného prostriedku.

                                                                                                                                                  Viac informácií

Bezdrôtová sieťová infaštruktúra
Uvedomujeme si, že neustála modernizácia a zvyšovanie nárokov na kvalitu výroby si vyžaduje značnú dynamiku výmeny informácií v reálnom čase, a to často za podmienok neustáleho pohybu zamestnancov v rámci výrobnej haly. Z tohto dôvodu prinášame riešenie sieťovej infraštruktúry, ktorá je založená na aktívnych bezdrôtových komunikačných prvkoch.

                                                                                                                                                  Viac informácií

Štandardizované označovanie koľajových vozidiel
Spoločným úsilím sa nám podarilo v súlade s medzinárodnými normami ISO 18000, ISO 3166 ,UIC 438, UIC 920 a TNŽ 280083, TNŽ 280080 vyvinúť integrovateľný systém elektronického označovania koľajových vozidiel. Systém je založený na technológii RFID, ktorá prostredníctvom elektronických identifikátorov umožňuje vykonávať automatizovaný zber požadovaných údajov.

                                                                                                                                                  Viac informácií

Hlasová služba VOIP
Prišli sme s myšlienkou modernizácie podnikovej komunikačnej siete, ktorá umožní zamestnancom pri relatívne nízkych prevádzkových nákladoch jednoducho komunikovať prostredníctvom internetovej siete. Komunikácia je vedená prostredníctvom IP telefónie, ktorá hlas prevádza na tok dát prenášaných internetom.

                                                                                                                                                  Viac informácií

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

01.12.2015 8:00

S radosťou Vám oznamujeme, že od 01.01.2016 sa náš office presťahuje na novú adresu - CityAréna (administratívna budova), Športová ulica, Trnava

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2022 CellQoS, a.s.