štvrtok, januára 27, 2022

       Niečo o nás ...

               chceme sa Vám predstaviť a zároveň sa aj zoznámiť

Dovoľte sa nám predstaviť

 

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Čo robíme?

Práve si lámeme hlavu nad tým ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt. Jednoducho povedané, pre zákazníka spravíme všetko.

Aké sú naše ciele?

Len tie najvyššie. Snažíme sa o vypracovanie projektov v súlade so stanovenými špecifikáciami a požiadavkami tak, aby sme dosiahli spokojnosť zákazníka a funkčnosť implementovaného riešenia.

Snažíme sa:

  • Poskytovať kvalitné služby, uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov, byť zdrojom spoľahlivosti  a istoty.
  • Udržať si postavenie na trhu, stať sa vyhľadávaným obchodným partnerom.

  • V oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dodržiavať záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, platnej legislatívy, technických noriem a ďalších požiadaviek.

  • Zaistiť dobré pracovné prostredie a podmienky pre svojich zamestnancov.

         

Kam vedú naše kroky?

Naše poslanie je jednoduché. Kráčame spolu s Vami, aby sme mohli plniť Vaše požiadavky. Sme tu a môžete sa na nás kedykoľvek spoľahnúť. Sme pripravení pre Vás realizovať individuálne požiadavky spolu s pridanou hodnotou, ktoré prinesú redukciu a optimalizáciu Vašich nákladov.

Riadime sa normami kvality

Za účelom garancie kvality poskytovaných služieb a nášho neustáleho zlepšovania sa sme pristúpili k implementácií integrovaného manažérskeho systému. Našu každodennú snahu ocenila aj renomovaná certifikačná spoločnosť udelením ISO certifikátov, ktoré deklarujú náš prístup k Vám. Výsledky našej práce sú tvorené na základe prijatých postupov definovaných zavedenou certifikáciou podľa noriem ISO v oblasti manažérstva kvality, bezpečnosti a environmentálneho manažérstva.

Viac informácií

Neustále sa vzdelávame a zvyšujeme kvalitu ľudských zdrojov

Získali sme nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zamestnanosti a udržateľnosti pracovných miest v spoločnosti zvyšovaním kvality ľudských zdrojov“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je podpora rozvoja a adaptability spoločnosti zvyšovaním kvality ľudských zdrojov a adaptability zamestnancov v súlade s požiadavkami trhu.

Viac informácií

             

 

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

01.12.2015 8:00

S radosťou Vám oznamujeme, že od 01.01.2016 sa náš office presťahuje na novú adresu - CityAréna (administratívna budova), Športová ulica, Trnava

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Naši najvýznamnejší zákazníci a referencie

Našich zákazníkov si vážime a sme im vďační za vzájomnú spoluprácu. Avšak sú zákazníci, s ktorými sa stretávame o čosi viac. Náš vzťah je založený na partnerstve, ktoré nás posúva ďalej.

  • ŽOS Trnava, a.s.
  • ŽOS Zvolen, a.s.
  • Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • Fremach Trnava, s.r.o.
  • Euro MAX Slovakia, a.s.

                                                                                                                                      Viac informácií

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2022 CellQoS, a.s.