piatok, mája 20, 2022

Integrovaný manažérsky systém 

 

Vrcholový manažment našej spoločnosti prijal strategické rozhodnutie vybudovať integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality, environmentálny manažérsky systém a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky na tento systém sú obsiahnuté v ISO 9001, ISO 14001 a  OHSAS 18001. V našej spoločnosti je aplikovaný procesný prístup medzinárodnej normy ISO 9001, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality.

Medzinárodná norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva, ktoré sa týkajú potrieb širokého okruhu zainteresovaných strán a rozvíjajúcich sa potrieb spoločnosti na ochranu životného prostredia. V spoločnosti sú aplikované všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy. Medzinárodná norma OHSAS 18001 pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pravidelné školenia BOZP pomáhajú v uvedomení si vlastnej zodpovednosti každého pracovníka za zdravie, ktoré presne špecifikuje norma.

                                                       

Základom integrovaného manažérskeho systému je systém kvality. Požiadavky na tento systém sú obsiahnuté v  ISO 9001. Táto norma je svojou stavbou a obsahom už priamo zladená s ISO 14001, ktorá obsahuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. OHSAS 18001 zahŕňa požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky tieto tri systémy sú plne kompatibilné.

Politka spoločnosti 

Certifikát ISO 9001 

Certifikát ISO 14001      

Certifikát OHSAS 18001         

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

01.12.2015 8:00

S radosťou Vám oznamujeme, že od 01.01.2016 sa náš office presťahuje na novú adresu - CityAréna (administratívna budova), Športová ulica, Trnava

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2022 CellQoS, a.s.