piatok, mája 20, 2022

Projekt Európskeho socialneho fondu

 

Investujeme do vzdelávania svojich zamestnancov prostriedky získané z eurofondov

Naša spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora zamestnanosti a udržateľnosti pracovných miest v spoločnosti zvyšovaním kvality ľudských zdrojov“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac informácií o pomoci je na stránkach www.esf.gov.sk a www.sia.gov.sk. Cieľom projektu je podpora rozvoja a adaptability spoločnosti zvyšovaním kvality ľudských zdrojov a adaptability zamestnancov v súlade s požiadavkami trhu. V rámci projektu bude realizované vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažérskych zručností, interpersonálnych zručností, rozvoja znalostí cudzieho jazyka, marketingu, rozvoja IKT zručností a odborných zručností technologického IT personálu. Projekt bude realizovaný v spoločnosti CellQoS, a.s. v Trnave v období od mája 2010 až do mája 2013. 

 

 

 

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

01.12.2015 8:00

S radosťou Vám oznamujeme, že od 01.01.2016 sa náš office presťahuje na novú adresu - CityAréna (administratívna budova), Športová ulica, Trnava

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2022 CellQoS, a.s.